...
...
เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564
หน้า: 12-21
ประเภท: บทความวิจัย
View: 134
Download: 61
Download PDF
ผู้แต่ง
ธโสธร ตู้ทองคำ
Author
Thasothorn Tootongkam

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขยายอำนาจของจีนช่วงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนจากปัญหากองพล 93 ของรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋ง และสงครามเกาหลี ปรับปรุงมาจากวัตถุประสงค์เรื่องความเป็นมาของการขยายอำนาจของจีนก่อนสมัยสีจิ้นผิงของการวิจัยเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์

            ผลการวิจัย พบว่า การขยายอำนาจของจีนภายหลังการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 มาจากการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ จำนวน 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายด้านความมั่นคง กับเป้าหมายด้านการปฏิวัติ ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย บริบท และสภาพแวดล้อมภายหลังการสถาปนาประเทศ ที่มีผลกระทบกับจีนทำให้รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีบทบาทที่สำคัญ คือ การรุกไล่กองพล 93 ของรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋ง จากเมืองคุนหมิงสู่ชายแดนจีน-พม่า-ไทย นำไปสู่ปัญหาชายแดน และสิ้นสุดภายหลังจากที่เคลื่อนย้ายอพยพไปที่อื่น และสงครามเกาหลี ระหว่าง ค.ศ. 1950 ถึง 1953 ที่นำมาสู่บทบาททางการทหารนอกประเทศเป็นครั้งแรกของจีน เพื่อตอบโต้การรุกไล่ของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร นำมาสู่เผชิญหน้ากันทางทหาร และเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงสงครามเย็น

Abstract

The objective of this research paper was to examine the expansion of China during the establishment of the People's Republic of China in relation to the Kuomintang government's 93rd Division’s opposition and the Korean War. The paper employed a qualitative research method when undertaking data collection through documentary inquiries and interviews.

The results showed that China’s expansion after the establishment of the People's Republic of China in 1949 set out to achieve two important goals: security and revolution. Changes in context and environment following the country establishment influenced China, resulting in the significant role of the Communist Party of China in driving the Kuomintang government's 93rd Division from Kunming City to the China-Burma-Thailand border, which led to border problems and further relocation. The Korean War between 1950 and 1953, showed China's first military role outside the country in response to an offensive from the United States and its allies. This led to a military confrontation and the beginning of the conflict between the United States and the People's Republic of China during the Cold War.

คำสำคัญ

การขยายอำนาจจีน, กองพล 93, สงครามเกาหลี
ค้นหา
ผู้แต่ง login เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 63

เมื่อวานนี้: 94

จำนวนครั้งการเข้าชม: 227,636


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970229 โทรสาร 042-970032

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาววรรณภา เอกพันธ์

โทร: 042-970229

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online